Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 500172
ostatnia aktualizacja: 31.03.2021 14:27

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności bip.sp.suchylas.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.sp.suchylas.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2014-09-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anita Prabucka.
 • E-mail: administracja@spsuchylas.pl
 • Telefon: 618125191

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego
 • Adres: ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: sekretariat@spsuchylas.edu.pl
 • Telefon: 618125191

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Szkolnej.

Ponadto do budynku szkoły prowadzą jeszcze cztery wejścia – dwa od strony dziedzińca i dwa od ulicy Szkolnej; jedno wejście od ul. Szkolnej otwierane jest w razie konieczności, a drugie usytuowane jest od strony Urzędu Gminy.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. Budynek posiada na parterze dwie toalety (damska/męska) przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową ani pętlami indukcyjnymi.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do sekretariatu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub wydruków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Przy szkole od ulicy Jagodowej znajduje się 12 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Szkolnej znajduje się parking należący do Gminnego Ośrodka Sportu.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza językowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Załączniki

ZałącznikRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (3,50 MB)
31.03.2021 195 Pobierz plik

Metryka

 • Autor wpisu: Anita Prabucka
 • Data dodania: 31/03/2021 14:27
 • Autor ostatniej modyfikacji: Administrator SP 1
 • Data ostatniej modyfikacji: 31/03/2021 14:27
 • Liczba odsłon: 2275
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

Tel. 61-8125-191

mail. sekretariat@spsuchylas.edu.pl

  

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1  im

.Wojciecha Bogusławskiego

            ul.Szkolna 15

        62-002 Suchy Las

Godziny urzędowania sekretariatu

Sekretariat   7.30 - 15.00